connection people and actions

Teamindikatorer

Effektiveteam

Effektive team gir 3-gangen i økonomisk nytte sammenlignet med lite effektive grupper

Som del av rapporteringen i TeamGPS, blir arbeidsgrupper og avdelinger sortert etter 4. kvartil (grønn farge) 2. og 3. kvartil (gul farge) og 1. kvartil (rød farge), se figur.

I TeamGPS-målinger (som omfatter måleområdene identitet og energi regner vi med at arbeidsgrupper som skårer i 4. kvartil i vår database (65.000 respondenter) har en økonomisk nytte for virksomheten som er 3 - 5 ganger høyere enn de som skårer i 1. kvartil. Våre beregninger baserer seg på Gallups forskning rundt deres Human Sigma konsept (se Flemming&Asplund:Human Sigma. Gallup Press 2007) og egne beregninger i forhold til enkeltcase.