www.yourgps.no

Samtalen

Coaching foregår i sin helt konkrete form ofte ved at en person med et visst mandat møter en eller flere andre personer, og disse snakker sammen. De har en samtale. I dagens organisatoriske virkelighet er det blitt sånn at man vanskelig kan skape resultater uten å være i dialog med medarbeidere eller andre ledere. Ledelse i konkret form foregår i møter mellom enkeltpersoner der det utveksles synspunkter og ideer og man planlegger handlinger videre fremover.
Den økende interessen for veiledning og coaching blant ledere springer nok også ut fra opplevelsen av at samtaleferdigheter er mer og mer nødvendig. Det er lenge siden ansatte lot seg beordre til å utføre jobben. I vår tid er det motivasjon og engasjement som teller. Ledere må kunne føre samtaler med sine medarbeidere som gir inspirasjon og felleskapsfølelse – og som gir klarhet om mål og virkemidle