connection people and actions
Hjem > 

Hva er et team?

En gruppe mennesker blir til et team så snart de har organisert seg for å nå et mål, å oppnå en hensikt. I boken Wisdoms of Teams skriver Katzenbach og Smith at et team er "En gruppe mennesker med komplementære ferdigheter som har forpliktet seg på en felles hensikt (misjon), felles ytelsesmål og en fremgangsmåte hvor de holder hverandre gjensidig ansvarlig".

Hva er TeamGPS?

Et team er en måte å skape ekstra ytelse på. Noe arbeid blir utført best i “virkelige team”, mens annet arbeide krever én leder på toppen.

TeamGPS gir et godt bilde av hvordan teamet ditt fungerer. TeamGPS gir deg en mulighet til å coache teamet ditt på webben ved hjelp av et verktøy som måler både individuell utvikling og teamets fremgang. TeamGPS er for team- og gruppeledere, coacher, fasilitatorer og konsulenter og er særlig effektivt for virtuelle team og grupper.

Modellen bak TeamGPS er utviklet over mange år av HKG og heter Business IQ . I TeamGPS kombinerer vi identitets- og energiindeksen sammen med et 360 graders lederverktøy. Dette gir gir grunnlag for balanserte utviklingsprosesser.TeamGPS gir deg de verktøyene du trenger for å beslutte om du trenger et team eller ikke og hvordan du coacher teamet ditt.

Tilgangen til måle- og coachingverktøyet er passordbeskyttet. Ta kontakt med Per-Egill Frostmann på telefon 91866134 for avtale og logg inn informasjon.